Skip to content

Strona Główna

Plakat zapraszający na konferencje w dniach 20-21 marca 2024 roku.

O konferencji 

Witamy na stronie IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe organizowanej Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział w Szczecinie, Instytut Zarządzania i Instytut Pedagogiki US.

Główną ideą planowanego spotkania jest połączenie różnych perspektyw badawczych na zjawisko starzejącego się społeczeństwa i jego konsekwencje.

Konferencja odbędzie się 20-21 marca 2024 roku w trybie stacjonarnym w Uniwersytecie Szczecińskim. 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Krakowska 71-79 71-017 Szczecin

 

Debata „Społeczna odpowiedzialność za godne starzenie się”

W czwartek o 9.00 w studiu UNIWIZJI odbyła się debata, w której udział wzięli: dr Anna Janowicz Fundacja Hospicyjna WSB Merito, dr Aneta Banek-Tabor ROPS UMWZ, mgr Leszek Guga – Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat i mgr Agnieszka Cysewska – DPS w Sopocie Moderował dr Rafał Iwański z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego Serdecznie zapraszamy do oglądania konferencji: Transmisję realizuje UNIWIZJA -Telewizja Uniwersytetu Szczecińskiego

Proponowane obszary tematyczne:

starsza kobieta uśmiecha się siedząc przy stole wraz młodymi ludźmi

Relacje międzypokoleniowe w świecie płynnej nowoczesności

 • Od pokolenia BB do Alfa
 • Współpraca międzypokoleniowa versus pokoleniowa izolacja i konflikt
 • Prefiguratywność, kofiguratywność a postfiguratywność
 • Ageizm

Pokolenia w świetle zmian gospodarczych i ekonomicznych

 • Solidarność a sprawiedliwość międzypokoleniowa
 • Środowisko pracy
 • Zarządzanie wiekiem
 • Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska
Trzy starsze kobiety siedzą i patrzą się telefon komórkowy
Dziewczynka pokazuje swojej babci coś na telefonie

Związki międzypokoleniowe a przemiany społeczne

 • Przemiany życia rodzinnego
 • Przemiany więzi społecznych
 • Międzypokoleniowe wsparcie w środowisku lokalnym

Prawne aspekty relacji międzypokoleniowych

 • Obowiązek alimentacyjny w stosunkach międzypokoleniowych
 • Ubezwłasnowolnienie a relacje w rodzinne
 • Prawo do poszanowania osoby pacjenta-seniora
 • Fundacja rodzinna
Starsza kobieta w blond włosach i okularach siedzi
Starszy mężczyzna ma głowie okulary VR

Pokolenia wobec innowacji – podobieństwa i różnice

 • Seniorzy a młodsze pokolenia a ICT
 • E-usługi
 • Rozwiązania typu smart
 • Nowe formy spędzania czasu

Społeczna odpowiedzialność za godne starzenie się

 • Prawo do godności osób wymagających intensywnego wsparcia
 • Polityka społeczna wobec wyzwań z zakresu opieki długoterminowej
 • Wsparcie opiekunów rodzinnych (prawo opiekuna do sprawowania godnej opieki)
 • Standardy w opiece długoterminowej domowej i instytucjonalnej
Młody mężczyzna w stroju pielęgniarza z czerwoną peleryną i maską na oczach

Rada Naukowa

Przewodnicząca Rady Naukowej Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział Szczecin, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz

Przewodnicząca Rady Naukowej Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka

Uniwersytet Szczeciński
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach

Prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Beata Bugajska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr Wiesław Fidecki, prof. UMWL

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Anna Murawska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. UMWL

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Patroni i Partnerzy konferencji 

Logo: Patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
Logo: Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
Logo: Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
Logo: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
Logo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Szczecinie
Logo: Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami
Logo: TNOiK
Logo: Stowarzyszenie Absolwentów i przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66
Logo: Citonet Szczecin
Logo: Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat

Patronat medialny

Komitet organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Dr Rafał Iwański

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Uniwersytet Szczeciński

Dr Edyta Sielicka

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński

Dr Agnieszka Materne

Uniwersytet Szczeciński

redakcja: Ewa Frąckiewicz, Rafał Iwański

Srebrna gospodarka. Perspektywa Interdyscyplinarna

Książka obejmuje 19 rozdziałów o zróżnicowanej tematyce i charakterze naukowym. Zawiera opracowania badawcze, koncepcyjne, analityczne i syntetyczne, w tym diagnostyczne i prognostyczne, opierające się na źródłach wtórnych i własnych badaniach empirycznych 28 autorów

Organizatorzy

Zespół Gerontologii Stosowanej i Tanatologii Katedra Pedagogiki Społecznej

Zespół Gerontologii Stosowanej i Tanatologii Katedra Pedagogiki Społecznej

Szczeciński oddział PTG

Szczeciński oddział PTG

logo: Instytut Zarządzania US